Всеукраїнська громадська організація «Ліга соціальних працівників України» - надійний партнер у соціальній роботі.

 

Толстоухова С.В.,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Президент ВГО «Ліга соціальних працівників України»

 

Професія сучасного соціального працівника передбачає опанування ним різнопланових знань з теорії і методики соціальної роботи, основ соціальної політики і соціального адміністрування, менеджменту організацій.

Оскільки соціальна робота є многогранною, то природньо, що вона може бути ефективною тільки у партнерстві із державними, недержавними, громадськими, благодійними, надання соціальних послуг вразливим верствам населення. Таке об’єднання зусиль дає можливість якнайповніше використати потенціал кожної організації, збагатити їх досвід, народжувати нові ініціативи, приносити користь користувачам соціальних послуг.

Серед суб’єктів, які складають систему соціальної роботи, чільне місце займає Всеукраїнська громадська організація «Ліга соціальних працівників України».

Ліга соціальних працівників України створена 4 листопада 1999 року з метою задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих інтересів своїх членів, реалізації їх прав і свобод та сприяння соціальній політиці в Україні, має 1 республіканську, 24 обласних 2 міські, 3 сільські організації, що налічують 3644 члени. Як бачимо, членство у ЛСПУ – фіксоване, воно засвідчене наявністю Посвідчення члена ЛСПУ, скріпленого печаткою та підписом Президента .

Основні напрямки діяльності ЛСПУ:

 • Реалізація власних та участь у реалізації місцевих, національних і міжнародних програм соціальної підтримки та соціального становлення дітей, сімей та молоді;
 • Розробка та поширення інноваційних моделей надання соціальних послуг;
 • Проведення соціальних та аналітичних досліджень;
 • Сприяння створенню належних умов для гармонійного розвитку дітей та молоді, їх активної участі в суспільно-корисній праці, художньо-творчій, культурологічній, спортивній і фізично-оздоровчій діяльності;
 • Надання інформаційних, юридичних послуг членам Ліги, соціальним працівникам, сім’ям, дітям та молоді;
 • Сприяння залученню громадян до соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
 • Участь у розробці та впровадженні системи соціальних стандартів і критеріїв оцінки ефективності надання соціальних послуг, системи супервізії в соціальній роботі;
 • Участь членів Ліги у виконанні соціальних програм шляхом проведення роботи із сім’ями дітьми та молоддю, забезпеченні соціального обслуговування, соціальної профілактики та реабілітації;
 • Сприяння розробці та впровадженню системи професійної освіти, підвищенню кваліфікації та сертифікації соціальних працівників-членів Ліги;
 • Участь членів Ліги у розробці, апробації, впровадженні соціальних технологій та методик сприяння розвитку наукових досліджень, у разі потреби громадських експертних та робочих груп для оцінки проектів та інших пропозицій;
 • Участь в організації громадського соціального моніторингу;
 • Участь у розробці і поширенню соціальної реклами;
 • Заснування засобів масової інформації, підприємств, необхідних для виконання статутних цілей.
 • Організація “круглих столів”, семінарів, конференцій, інших масових заходів з питань соціальної роботи, пропаганда через засоби масової інформації ідей та цілей Ліги;
 • Організація благодійної допомоги, фізичним та юридичним особам, громадським організаціям соціальної сфери, соціальним працівникам, заснування та виплати стипендій, присудження премій;
 • Сприяння розвитку волонтерського руху в Україні;
 • Розвиток міжнародного співробітництва, встановлення міжнародних контактів;
 • Сприяння у створенні та організації роботи закладів соціального спрямування: кризових центрів, центрів реабілітації, ресоціалізації, адаптації, соціальних гуртожитків, служб психологічної допомоги та інших закладів;
 • Здійснення соціальної адвокації по представленню і захисту інтересів і прав дітей, сімей, молоді, членів Ліги.

Як бачимо, спектр діяльності нашої організації дуже широкий і різноманітний. Але виконання цих завдань нам під силу, тому що ми спираємося на підтримку і досвід наших осередків, які, як зазначено вище, активно діють у кожному регіоні. Кожна організація у своєму регіоні стала центром, консолідатором соціальної роботи, допомоги тим сім’ям, молоді, які потрапили в складні життєві обставини. Серед тих, які мають найбільший досвід роботи, варто назвати Рівненську (Ананій Бучак), Івано-Франківську (Оксана Винницька), Київську обласну (Людмила Ніколаєнко), Львівську (Христина Кавута), Одеську (Віталій Кольцов), Хмельницьку (Іван Федоров).

Це дає нам змогу розвиватися, будувати тісні стосунки з партнерськими організаціями, завойовувати довіру у людей, які потребують нашої допомоги і підтримки.

Етапною подією у житті ЛСПУ став з’їзд ЛСПУ (11 квітня 2009р.), на якому було прийнято новий Статут організації, Стратегічні цілі, обрано новий склад правління, Президента Всеукраїнської громадської організації «Ліга соціальних працівників України»

Делегати з’їзду визначили на майбутнє цілі та завдання організації, намітили шляхи їх вирішення.

Стисло окреслимо основні з них:

 • Розвивати організаційну структуру Ліги: створення районних, міських та сільських і селищних осередків.
 • Впроваджувати ефективні системи управління та менеджменту, публічної звітності.
 • Запровадити систему планування, моніторингу і оцінки діяльності Ліги.
 • Розробити та затвердити функціональні обов’язки персоналу, адміністративні правила та процедури діяльності організації.
 • Забезпечити підвищення професійної компетенції членів Ліги.
 • Залучати до роботи в Лізі та її осередках висококваліфікованих спеціалістів та волонтерів.
 • Сприяти підвищенню авторитету, престижу, визнання в суспільстві праці соціальних працівників.
 • Запровадити систему фандрейзингу (консолідація ресурсів, необхідних для діяльності Ліги).
 • Розвивати та зміцнювати матеріально-технічну базу Ліги.
 • Удосконалювати систему прийняття рішень і залучення членів до процесу прийняття рішень щодо програм та діяльності Ліги.
 • Посилювати зовнішні зв’язки через співпрацю з іншими неурядовими організаціями через обмін інформації, надання послуг, спільну діяльність, зустрічі, консультації, партнерські проекти.
 • Лобіювати позитивні зміни в політиці, соціальній сфері, насамперед в сфері надання соціальних послуг.

Найважливішим інструментом виконання статутних вимог ЛСПУ, досягнення результатів діяльності, залучення до роботи всіх членів Ліги є участь у впровадженні проектів як місцевого, так і загальнодержавного рівня.

Проекти і види діяльності, що виконувалися Організацією за останні 6 років:

 

 • 2007 р. – за фінансової підтримки БФ «Відродження» реалізовано проект “Розробка і впровадження моделі професійної підготовки соціальних працівників для надання цільової допомоги сім`ям, що виховують ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей“.
 • 2007 р. – за фінансової підтримки Програми «Родина для дитини» в Україні створена Постанова Кабінету Міністрів України „Про Порядок встановлення опіки та піклування над дітьми, захисту їх прав та законних інтересів” та низка інших нормативних актів з питань усиновлення.
 • 2007–2008р.р. за фінансової підтримки Держсоцслужби та Connect plus e V. Берлін/Аугсбург реалізовано проект «Навчання соціальних працівників в Україні – кваліфікаційний курс з консультування з питань наркозалежності/ВІЛ/СНІД».
 • 2008–2009р.р. – за фінансової підтримки Фонду Народонаселення ООН та Шведського Агентства з Міжнародного Розвитку (Sida) реалізовано проект «Послуги ДКТ, програми зі зміни поведінки та пропаганди безпечної поведінки для молоді у вибраних регіонах». 
 • 2008–2009р.р. – за фінансової підтримки Фонду Народонаселення ООН та Європейського Союзу проведено в рамках проекту «Комунікативні техніки зміни поведінки підлітків та молоді» навчальні семінари для соціальних працівників, спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та широкомасштабну інформаційно-просвітницьку компанію з питань профілактики поширення ВІЛ-інвекції, наркоманії.
 • 2010 р. – за фінансової підтримки Фонду Народонаселення ООН реалізовано проекти: «Підвищення національного потенціалу в питаннях запобігання гендерному насильству та дискримінації».
 • «Покращення послуг з репродуктивного та сексуального здоров’я для жінок та дівчат-підлітків, які живуть з ВІЛ».
 • «Покращення статевого та репродуктивного здоров’я підлітків та молодих людей в Республіках Центральної Азії, Білорусії, Молдови та України».
 • 2011 – експертна діяльність за «Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні», яка реалізувалася за співфінансування Європейського Союзу та Програми розвитку ООН (ПРООН) щодо системи надання послуг жертвам насильства в Україні.
 • 2011 – 2012 – за фінансового сприяння Міжнародного благодійного фонду «ДРУЗІ ДІТЕЙ УКРАЇНА» реалізовано проект “Знайти роботу кожному” в Сумській області.
 • 2012 – за фінансової підтримки Світового Банку ВГО «Ліга соціальних працівників України» в консорціумі з BMB MottMacDonald (Нідерланди) та в партнерстві з Міністерством соціальної політики України у рамках проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги» реалізувала проект щодо удосконалення соціального супроводу вразливих сімей в Україні. 
 • 2012 – 2014за фінансової підтримки Європейської Комісії розпочато реалізацію проекту «Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною». Загальною метою проекту – створення умов для успішного повернення до роботи батьків і матерів після відпустки по догляду за дитиною.
 • Спільно з Держсоцслужбою та редакційною колегією ЛСПУ готує до друку науково-методичний журнал ”Соціальна робота в Україні: теорія і практика” для спеціалістів системи центрів соціальних служб для молоді та навчальних закладів, що готують фахівців соціальної сфери.
 • Кожна із первинних організацій має на своєму рахунку територіальні проекти, до виконання яких залучені місцеві державні та недержавні організації, але результат виконання усіх проектів один: допомога сім’ям, молоді та дітям, які потрапили в складні життєві обставини.
В портфелі ЛСПУ – нові проекти, нові ідеї, нові ініціативи, нові плани, здійснення яких принесе ще більшу користь людям, яким потрібна соціальна допомога, соціальний захист, дасть можливість соціальним працівникам досягти вершин своєї майстерності, реалізувати свій професійний потенціал.

Про них ми будемо ще розповідати.

Лютий 2007р.
Початок проекту спільно з німецькою благодійною організацією «Connect Plus» та за їхньою фінансовою підтримкою.
«Навчання соціальних працівників в Україні – кваліфікаційний курс з консультування з питань наркозалежності/ВІЛ/СНІД»
Вартість проекту    27300,00 грн.

Червень 2007р. - липень 2007р.
Проект за фінансової підтримки Holt International Програми «Родина для дитини»
«Підготовка проектів та затвердження постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок встановлення опіки та піклування над дітьми, захисту їх прав та законних інтересів" та інших нормативних актів з питань усиновлення»
Вартість проекту   27214,45 грн.

Серпень 2007р.
Безповоротна фінансова допомога від Ексімбанк для придбання подарунків для ДБСТ Волинської області
Вартість проекту 100000,00 грн.

Жовтень2007р.
Безповоротна фінансова допомога від Конфедерації громадських організацій інвалідів України
Вартість проекту 50000,00 грн.

З 14 квітня 2008р. по 14 травня 2008р.
Проект за фінансової підтримки Holt International Програми «Родина для дитини»
«Семінар з підготовки тренерів щодо навчання соціальних працівників ЦСССДМ для консультування з питань наркозалежності та ВІЛ/СНІД»
Вартість проекту   19972,75 грн.

З 14 травня 2008р. по 14 липня 2008р.
Проект за фінансової підтримки Holt International Програми «Родина для дитини»
«Професійна підготовка соціальних працівників районів, селищ та малих міст Київської, Черкаської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей з питань надання соціальних послуг дітям, їх сімям та молоді, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД»
Вартість проекту   27775,00 грн.