Науково-методичний журнал

«Соціальна робота в Україні: теорія і практика»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 1-2 (січень - червень 2017 р.) 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 3-4 (липень - грудень 2016 р.) 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 1-2 (січень - червень 2016 р.) 
 
Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 1-4 (2015 р.) 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 1-2 (січень - червень 2014 р.) 

Соціальна робота в Україні : теорія і практика № 3-4 (вересень - грудень 2013 р.) 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 1-2 (січень - червень 2013 р.) 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 3-4 (вересень - грудень 2012 р.) 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 1-2 (січень - червень 2012 р.)

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 3-4 (липень–грудень 2011 р.)

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 1-2 (січень–червень 2011 р.)

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 4 (жовтень-грудень 2010 р.)

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 3 (липень-вересень 2010 р.)

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 1-2 (січень-червень 2010 р.)

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 4 (жовтень-грудень 2009 р.)

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 3 (липень-вересень 2009 р.)

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 2 (квітень-червень 2009 р.)

Соціальна робота в Україні: теорія і практика № 1 (січень-березень 2009 р.)

 
Інформаційна довідка про історію створення

науково-методичного журналу

«Соціальна робота в Україні: теорія і практика»

 

У 2002 році ВГО «Ліга соціальних працівників України» спільно з Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, БО «Фонд соціальної роботи» та Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту в особі Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, стали співзасновниками науково-методичного журналу «Соціальна робота в Україні: теорія і практика». Журнал як друкований засіб масової інформації з 2004 року є виданням ВАК та введено до Переліку фахових видань у галузі соціальне забезпечення (науковий напрям – соціальна робота) та у галузі педагогіка (науковий напрям – соціальна педагогіка). Журнал виходить щоквартально, вже видано 37 випусків. Всі номери журналу були розглянуті та рекомендовані до друку вченою радою Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова.

З 2009 року – журнал розміщується на порталі наукової періодики України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

22.06.2009 за № 01-04/47 співзасновниками укладено новий договір та перереєстровано журнал у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 15517-4089 ПР). Також було оновлено склад редакційної колегії та концепцію видання, пріоритетом було підвищення професійної компетенції фахівців у наданні населенню якісних соціальних послуг.

Матеріали, що публікуються в журналі є корисними як для практиків, так і науковців та студентів. За ці десять років видання значно розширилася його аудиторія. В кожному номері журналу враховуються пропозиції, зауваження та побажання читацької аудиторії, широко висвітлюються найактуальніші наукові дослідження та практичні питання соціальної роботи, соціальної політики.

Крім цього, матеріали, що публікуються у журналі, спрямовані на такі категорії читачів: працівники соціальної сфери, фахівці-практики – соціальні працівники, соціальні педагоги, психологи, реабілітологи, інші надавачі безплатних соціальних послуг, науковці, викладачі та студенти вищих навчальних закладів України, що готують спеціалістів для соціальної сфери, і взагалі на широку аудиторію, якій цікавий досвід соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями.

Фінансування видання журналу здійснювалося за рахунок державного бюджету Державною соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді й це складало приблизно 15 000 грн. за один випуск, тиражем 2000 примірників, в рік це становило 50-60 тис. грн. Тираж розповсюджувався серед центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, бібліотек, шкіл, ВУЗів тощо.

 В зв’язку з виходом із складу співзасновників Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді (ліквідованої відповідно до адміністративної реформи), як відповідальної організація від Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, отримано згоду від Міністерства соціальної політики України як правонаступника Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту стати співзасновником журналу.

 ВГО «Ліга соціальних працівників України» та НПУ імені М. П. Драгоманова й надалі виконують функції редакційної колегії, надають приміщення для її роботи, частково фінансують журнал, але враховуючи те, що Ліга є громадською організацією, її фінансування здійснюється за проектами, а тому є обмежене. Водночас, в продовж 2011 та 2012 років нами самостійно видано такі номери журналів – № 1/2 (2011), 

№ 3/4 (2011), № 1 (2012), № 2 (2012), № 3/4 (2012).

 До співзасновників науково-методичного журналу «Соціальна робота в Україні: теорія і практика» входитимуть: Міністерство соціальної політики України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та відповідальна особа – директор Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені 

М. П. Драгоманова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Благодійна організація «Фонд соціальної роботи» та Всеукраїнська громадська організація «Ліга соціальних працівників України».

 Здійснення наукового рецензування та погодження матеріалів до друку залишається за Вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова. Інститут соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова визначено як структурний підрозділ університету для координації спільної роботи щодо наукового редагування статей, що подаються авторами – науковцями до редакційної колегії Журналу як кращі вітчизняні та зарубіжні практики наукових досліджень у галузі суспільно-гуманітарних наук, створення наукового діалогу на сторінках Журналу.

ВГО «Ліга соціальних працівників України» і надалі залишає за собою виконання всіх організаційних функцій: збір та впорядкування матеріалів, роботи з видавництвом, розповсюдження випусків журналу серед авторів, координацію розсилки основного тиражу Журналу, розміщення на порталі наукової періодики України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського тощо.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України бере на себе зобов’язання щодо посилення соціально-психологічної складової Журналу, підвищення психологічної обізнаності та публікування практичних порад, пропозицій для використання в роботі практичних психологів, соціальних працівників, які працюють в соціальній сфері з різними категоріями дітей, молоді, сімей; братиме участь та ініціюватиме проведення робочих зустрічей, круглих столів, семінарів, конференцій для представлення та обговорення з науковцями, практиками в соціальній сфері важливих питань з психологічно-соціальної тематики.

          Перереєстрація Журналу, також вимагає зміну програмних цілей (концепцію видання): висвітлення сучасних теоретико-методологічних концепцій у вітчизняній і зарубіжній соціальній сфері, інноваційних технологій і методик соціальної роботи, соціальної допомоги, результатів наукових досліджень, досвіду соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; підвищення професійної компетенції працівників соціальної сфери у наданні якісних соціальних послуг, соціальної допомоги.