До відома авторів!

Вимоги до публікації наукових статей (рубрика «Наукові дослідження») відповідно до постанови ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15.01.2003 р. №7-06/1:

 

- постановка проблеми у загальному та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;

- формулювання цілей статті (постановка мети, завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Стаття повинна мати стислу рецензію, анотацію російською та англійською мовами, ключові слова, перелік використаної літератури в алфавітному порядку, посилання за текстом на використанні джерела з указанням у квадратних дужках їх порядкового номера та за потреби – сторінок.

До статті обов’язково додається довідка про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), вчене звання та ступінь, місце роботи/навчання (без скорочень), посада, домашня адреса та контактні телефони; фотокартку, бажано у форматі TIFF (або оригінал).

Стаття друкується 14 шрифтом у 1,5 інтервали, подається до редакції на дискеті та в роздрукованому вигляді або e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, прийматися не будуть.

Редакція не завжди поділяє думку авторів, зберігає за собою право редагування статей і скорочення матеріалів.

Надані матеріали не рецензуються і не повертаються.

 

 

Використання публікацій з обов’язковим посиланням на журнал.